За Нас

Уеб Батал Геймс ООД

Уеб Батал Геймс ООД е иновативна компания в сферата на информационните технологии.

Днес, основната дейност на Уеб Батал Геймс включва:

  • Проектиране, разработка и интеграция на софтуерни продукти;

  • Бизнес консултации, анализ и дефиниране на изискванията на клиенти и последващо внедряване на цялостни решения;

  • Осигуряване на надеждна, своевременна и висококачествена поддръжка на софтуерни и хардуерни решения и продукти;

Опитът на нашия екип е едно от най-големите предимства на компанията. Знанията и уменията на служителите са изградени на база дългогодишна подготовка:

  • изследване;
  • планиране;
  • задълбочена и упорита работа в областта на информационните технологии.

Ние сме заложили на:

  • бързо и качествено обслужване;

  • прилагане на иновативни и авангардни технологии за получаване на оптимален резултат;

  • тясна и непрекъсната връзка с клиентите;

  • непрекъснато актуализиране и усъвършенстване на решенията, които предлагаме.

Целта на Уеб Батал Геймс е да предостави цялостни решения, с които нашите клиенти да реализират по-успешно и по-ефективно своя бизнес и по този начин да бъдат максимално конкурентно способни на пазара.